Mastercam 2017 v prodeji již od července 2016

Od 1. července je zahájen prodej programu Mastercam 2017.

NOVÝ VZHLED PROGRAMU

Co je nového v Mastercam 2017 – Obecná vylepšení

Mastercam 2017 přináší nový vzhled nástrojové lišty podobné stylu Microsoft Office. Nový vzhled a ovládání zhodnotí vaše dřívější zkušenosti s jinými programy a využije vaše znalosti k tomu, abyste snadněji a rychleji našli přesně tu funkci, kterou hledáte a úspěšně dokončili vaši úlohu.

Nástrojová lišta seskupuje podobné funkce a jsou v ní zobrazeny od jednodušších ke složitějším. Každá záložka se vztahuje k určitému typu operace od vytváření drátové geometrie až po vytváření drah nástrojů. Funkce pro úpravu jsou na stejné záložce jako funkce pro vytváření geometrie takže jsou všechny nástroje po ruce.

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete. Záložka Stroj obsahuje všechny typy strojů. Výběrem typu stroje se zobrazí kontextové okno, ve kterém jsou všechny dostupné dráhy nástrojů a odpovídající funkce.

Jednoduše můžete procházet galerie drah nástrojů, kde jsou zobrazené ikony s ukázkou pohybu nástroje. To vám pomůže rozhodnout se, kterou dráhu nástroje použít.

Kliknutím na záložku Soubor se dostanete k zobrazení „Zákulisí“, které obsahuje všechny nástroje pro správu soborů. Můžete zjistit informace o vašem aktuálně otevřeném souboru. Můžete zde přizpůsobit prostředí programu Mastercam, dozvědět se více informací o Mastercamu v Nápovědě a výukových kursech a připojit se k Mastercam komunitě.

Panel rychlých akcí obsahuje sadu příkazů nezávislých na právě zvolené záložce. Nástrojovou lištu rychlých akcí můžete přesunout nad nebo pod lištu příkazů a můžete na ní libovolně přidat nebo odebrat tlačítka, která potřebujete.

Obr. 5

Kliknutím pravým tlačítkem na libovolnou funkci v nástrojové liště můžete přidat tuto funkci do Panelu rychlých akcí. Kliknutím pravým tlačítkem na libovolný prvek v grafickém okně jednoduše zobrazíte atributy vybraného prvku s mini-nástrojovou lištou.

Obr. 6

VYLEPŠENÍ ZOBRAZENÍ

Ztlumené zobrazení a zobrazení neskrytých hran v drátovém modelu

Zobrazení drátové geometrie v režimu ztlumené, zobrazení neskrytých hran nyní podporuje tělesa, plochy a soubory STL jak je ukázáno na následujících příkladech.

Ztlumené hrany v drátovém modelu (plochy) -obr. 7 Ztlumené hrany v drátovém modelu (tělesa) obr. 8

obr.7 a obr. 8

Neskryté hrany drátový model (plochy) - obr. 9 Neskryté hrany v drátovém modelu (tělesa) obr. 10

obr. 9 a obr. 10

NOVÉ REŽIMY RENDEROVÁNÍ

V nové verzi Mastercam 2017 můžete zobrazit tělesa a plochy tak, jako by byly kovové, plastické nebo lesklé. Vyberte jedno z těchto nastavení v záložce Zobrazení a můžete tak změnit zobrazení vašich dílů.

obr. 11

Výchozí -obr 12 Kovový - obr 13

obr. 12 a obr. 13

Plastový - obr. 14 Lesklý - obr. 15

obr. 14 a obr. 15

VYLEPŠENÍ ATP

Setřídění řetězců

Nyní můžete setřídit řetězce na základě jejich polohy nebo pořadí vytvoření. Potom je můžete setřídit buď vzestupně, nebo sestupně.

obr. 16

Poloha Z

Pomocí funkce Posunout vršek dílu na nulu Z můžete přesunout vršek geometrie na hodnotu Z = 0.

obr. 17

AUTOMATICKÁ PODPORA GDT DAT

STEP soubory a Unigraphics/NX

Mastecam 2017 nyní podporuje uložená zobrazení a 3D poznámky v importovaných souborech Unigraphics/NX a STEP. Nyní již nepotřebujete vybrat volbu Importovat GDT data pro importování poznámek ze souborů Unigraphics. Mastercam automaticky importuje a uloží zobrazení do pojmenovaných rovin.

CATIA verze 5

Podpora uložených pohledů a dat poznámek vyžadující překladač CATIA verze 5 s licencí PMI.

obr. 18

OBECNÁ VYLEPŠENÍ DRAH NÁSTROJŮ

Import operací pomocí tažení myši

Nyní můžete jednoduše pomocí tažení myši umístit soubory s operacemi přímo do Správce drah nástrojů. Když je podporovaná operace přetažena do Správce drah nástrojů zobrazí se okno pro import operací drah nástrojů. Přetažený soubor je automaticky nastaven jako zdrojová knihovna.

Výběr bodů pro vrtání

Dříve bylo možné vybrat body pro vrtání z drátové geometrie. Nyní Mastercam rozpozná při výběru bodů pro vrtání také hrany těles pokud zvolíte funkci výběru prvků.

Obrácení pořadí řetězců

V nové verzi můžete obrátit pořadí řetězců v okně správce řetězců pomocí příkazu Obrátit pořadí řetězců z menu pod pravým tlačítkem.

obr. 19

Rozšíření transformace drah nástrojů

Zahrnout WCS
Názvy rovin pro zrcadlení, natočení a posunutí byly vylepšeny. Když jsou vytvářeny transformace drah nástrojů pomocí Nástrojové roviny můžete nyní zahrnout WCS pomocí funkce Zahrnout WCS v okně Typ a metoda okna parametrů transformace operace.

obr. 20

Přehodit parametry nájezdu/výjezdu
Při vytváření operace zrcadlení použijte volbu Přehodit parametry nájezdu/výjezdu pro záměnu hodnot pro nájezd a výjezd pro výslednou operaci.

obr. 21

VYLEPŠENÍ GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ

Vylepšení zobrazení os

Informace na obrazovce přejmenovány a rozšířeny
Informace na obrazovce [F9] jsou nyní nazvané Zobrazení os a je umístěna na záložce Zobrazení. Pomocí této funkce můžete odděleně ovládat zobrazení os prostředí, WCS, T-roviny a C-roviny.

obr. 22

Osy WCS T/C-rovin přejmenovány a rozšířeny
Příkaz pro ovládání WCS T/C-roviny [Alt+F9] byl přejmenován pro zobrazení uzlových bodů. Funkce Zobrazení uzlových bodů je umístěna v záložce Zobrazení a ovládá odděleně zobrazení uzlových bodů WCS, T-roviny a C-roviny.

obr. 23

VYLEPŠENÍ SPRÁVCE HLADIN

obr. 24

Správce hladin je nyní možné uzamknout nebo přemístit jinam. Je umístěn na plovoucím panelu a byl přepracován pro intuitivnější ovládání a snazší práci s ním. Nástrojová lišta v horní části správce hladin obsahuje následující funkce:
• Přidat novou hladinu
• Vyhledat hladinu podle geometrie

• Přepnout všechny hladiny na On/Off
• Resetovat všechny hladiny
• Volby zobrazení
• Vlastnosti skrytí

Přemístění sloupců

Pořadí sloupců ve Správci hladin je možné jednoduše změnit přetažením záhlaví sloupce. Pořadí sloupců je zachováno při další spuštění programu.

obr. 25

Skrytí a zobrazení sloupců

Ve správci hladin můžete skrýt jednotlivé sloupce pomocí kliknutí na záhlaví sloupce a výběru příslušného sloupce. Číslo sloupce je vždy zobrazeno.

obr. 26

Skrytí vlastností hladiny

Nyní můžete skrýt ovládání pod tabulkou jako je Číslo, Název a Nastavení hladiny. Pomocí této funkce můžete zvětšit prostor pro tabulku, minimalizovat prostor použitý správcem nebo umístit Správce rovin a hladin na sebe. Opětovným kliknutím na tlačítko zobrazíte funkce.

obr. 27

VYLEPŠENÍ MASTERCAM SIMULÁTORU

Rozšíření podpory fixtur

Podpora fixtur, která byla již dříve ve verzi Mastercam X9, byla vylepšena. Nyní můžete vybrat těleso, více hladin nebo vyhledat soubor, který bude použit jako fixtura.

obr. 28

Synchronizace pohledů

Nyní můžete propojit pohled v programu Mastercam s pohledem v Simulátoru Mastercam. Tím můžete natočit váš díl pouze jednou a druhý pohled se automaticky aktualizuje. Tuto funkci je možné zapnout nebo vypnout v záložce Zobrazení Simulátoru Mastercam.

obr. 29

Záznam videa

Nyní můžete uložit video záznamu vykreslení drah nebo simulace ze Simulátoru Mastercam do různých formátů (.mp4). Tento formát je možné potom zobrazit a přehrát na libovolném počítači bez Mastercamu.

obr. 30

Kliknutím na Záznam v záložce Výchozí spustíte záznam videa. Jakmile je záznam ukončen, klikněte znovu na ikonu Záznam pro zastavení nahrávání. Potom můžete uložit váš záznam.

více informací v PDF ke stažení