ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O programu

Program Mastercam Swiss Expert je vytvořen pro ovládání nejnovějších NC strojů, stejně jako 5-ti osých obráběcích center a soustruhů umožňující frézování, soustružení, více-osé obrábění na soustruzích s více hlavami (pevným i pohyblivým vřetenem). Tento program byl původně vytvořen pro více-kanálové stroje, které řídí neomezený počet lineárních a rotačních os. Software je schopen ovládat i švýcarské stroje nové generace pro soustružení a frézování. Správa obrábění složitých dílů s možností uložení polotovaru je jednou z funkcí dodaných vývojovým týmem CNC Software. Je to právě tento druh zpracování složitých aplikací pro NC stroje s více funkcemi, co je hlavní silnou stránkou vývoje tohoto programu.

Silné funkce

 • FAO software vytvořený přímo na míru pro švýcarské stroje
 • Správa neomezeného počtu os a kanálů
 • Realistická simulace celého stroje a nástrojů
 • Automatická detekce kolizí
 • Výrazné zkrácení času na přípravu NC programů
 • Ideální pro optimalizaci času cyklů jak pro jednoduché tak pro složité díly
 • Podpora všech typů nástrojů

Od základů jedinečný produkt

 • 3D správa os NC stroje
 • Správa skupin nástrojů, revolverových hlav, vřeten
 • Správa dat pomocí DBMS
 • Více-kanálové NC stroje
 • Neomezený počet rotačních a posuvných os
 • Správa postupných polotovarů po operacích
 • Správa obrábění s pracovním vřetenem
 • Správa obrábění více dílů
 • Podpora různých typů strojů od různých výrobců

Standardní a vlastní převodníky CAD

 • SAT, IGES, STEP, Parasolid
 • Pro/Engeenier, Unigraphics, SolidWorks, Catia V4 a V5

Vlastní 3D

Pro efektivní ovládání NC stroje se vždy musí vzít v úvahu kompletní kinematika celého stroje, nástroje, upínky a samozřejmě také obráběný díl stejně jako polotovar. Sestavené nástroje (břitové destičky, adaptéry, držáky, atd.) jsou umístěny ve skupinách nástrojů: nástroje, revolverové hlavy a vřetena. Mastercam Swiss Expert může také používat držáky nástrojů nové generace s více břity na jednom nástroji v jedné pozici. Aby toto bylo možné, musí být celý stroj kompletně převeden do 3D. Proto byl vybrán objemový modelář ACIS (od Spatial Corp). Vývoj pomocí tohoto 3D prostředí přináší stabilní standard 3D technologie, vysokou přesnost modelu a efektivitu použití. Také nabízí široké možnosti předávání CAD dat z jiných 3D programů v různých formátech. Výhodou práce ve 3D, kromě správy celého NC stroje, je možnost automatického zjištění informací o průběhu obrábění, hloubkách děr, nájezdových vzdálenostech a správa postupných obrobků během jednotlivých operací. Popis geometrie pro obrábění je výrazně zjednodušen pro snazší práci.

V srdci Mastercam Swiss Expert: instrukce operací

Ve většině dostupných CAM programů nadefinuje uživatel požadované operace a přiřadí je ke geometrii. Pořadí operací potom vytvoří instrukce NC programu. S programem Mastercam Swiss Expert může uživatel pracovat také tímto způsobem, ale může také vytvořit pořadí instrukcí operací pro přiřazení ke geometrii. Mimoto může přidat standardní pořadí instrukcí. Také je možné přiřadit sekvenci instrukcí (parametry, nástroje a řezné podmínky) k několika geometrickým oblastem. Tato funkce umožňuje uživateli použít své zkušenosti a znalosti pro automatizaci obrábění jednoduchých tvarů. Pro správu těchto sekvencí, která je velmi významnou součástí programu, byl použitý databázový systém DBMS.

Reálná simulace

Jeden z hlavních problémů, které vznikají při řízení NC strojů s více kanály a více osami je optimalizace obráběcích instrukcí. Reálná simulace, ne jenom samotné odebírání materiálu, ale také pohyb skupin nástrojů uvnitř celého pracovního prostoru stroje, je proto zcela zásadní. V programu Mastercam Swiss Expert byl hlavní důraz věnován opravdu reálné simulaci, která bere v úvahu specifické požadavky pro každého jednotlivého uživatele. Díky tomu je optimalizace obráběcího procesu umístěna před simulaci, na rozdíl od postupu, který používá většina CAM Programů během generování NC kódu. Naše řešení výrazně zjednodušuje odlaďování programů a vizualizaci kolizí. Pro NC stroje, které používají hlavní šablony, jsou tyto šablony automaticky vytvořeny a operace jsou umístěny do příslušných kanálů.

Řešení pro přizpůsobení a systém s více operacemi

Mastercam Swiss Expert pracuje pod Windows XP, Vista a 7. CNC Software, vývojář Mastercam Swiss Expertu, přizpůsobuje Mastercam SWiss Expert pro každý typ NC stroje a uživatele.

Množství podporavných strojů

 • Citizen A20VII - Fanuc 32i
 • Citizen B12-I/II - Fanuc 18TC
 • Citizen B12-V/VI - Fanuc 18TC
 • Citizen C16-IX - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen C16-VII - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen C32-VIII - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen K1216-VI - Fanuc 31i
 • Citizen K1216-VII - Fanuc 31i
 • Citizen K1216E-VII - Mitsubishi Meldas 70LPC
 • Citizen L16-VM7 - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen L20-VM7 - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen L25/32 - Mitsubishi Meldas 500
 • Citizen M120 - Mitsubishi Meldas 500
 • Citizen M312-III - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen M316-III - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen M316-V - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen M320-III - Mitsubishi Meldas 500
 • Citizen M332-III - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen M332-V - Mitsubishi Meldas 635
 • Citizen M432-V - Mitsubishi Meldas 700L
 • Citizen M432-VIII - Mitsubishi CNC 730LPC
 • Citizen R07-VI - Fanuc 18iTB
 • DMG Sprint 42/10 - Fanuc 310is
 • Elwin Decathlon - MOPS 3 Fanuc 300i
 • Miyano BNE-34S3 - Fanuc 18iTA
 • Métafil-laGirolle MTF-D10
 • Schaublin 48V - Fanuc 0i-MC
 • Spinner TD42 - Fanuc 31i
 • Star ECAS-12 - Siemens 840DI
 • Star ECAS-20 - Siemens 840DI
 • Star ECAS-20T - Siemens 840DI
 • Star ECAS-32T - Siemens 840DI
 • Star SA-16R - Fanuc 18iTB
 • Star SR-10J - Fanuc 18iTB
 • Star SR-20RII - Fanuc 18iTB
 • Star SR-20RIII - Fanuc 300is
 • Star SR-32J - Fanuc 18iTB
 • Star SV-12 - Fanuc 16iTA
 • Star SV-20 - Fanuc 16iTA
 • Star SV-32 - Fanuc 16iTB
 • Tornos Deco 10a - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Deco 10a-III - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Deco 13a - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Deco 13b - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Deco 20a - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Deco 26a - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Delta 20/5 - Fanuc 0i-TD
 • Tornos EvoDeco 10a - Tornos PNC-Deco
 • Tornos EvoDeco 16 - Tornos PNC-Deco
 • Tornos Micro 7 - Fanuc 32iA
 • Tornos Sigma 20 - Fanuc 31i
 • Tornos Sigma 8 - Fanuc 31i
 • Tornos SwissNano 4/6 - Fanuc 0i-TD
 • Traub TNL12 - Traub TX8i
 • Tsugami BS18SIII - Fanuc LE-1
 • Tsugami BS20CEV - Fanuc 31iA
 • Tsugami BS32CII - Fanuc LH-1
 • Tsugami S206 - Fanuc 32iB
 • Tsugami S207 - Fanuc 32iB
 • Tsugami S207-5AX - Fanuc 31i-B5
 • Tsugami S327 - Fanuc 32iB
 • Tsugami S327-5AX - Fanuc 31i-B5
 • Tsugami SS20-32 - Fanuc 31i
 • Tsugami TMU-1 Fanuc 18iTB
 • Tsugami B0205-II - Fanuc 0i-TD
 • Tsugami B0205-II B - Fanuc 0i-TD
 • Tsugami B0385 - Fanuc 0i-TD
 • Willemin-Macodel 408-MT