ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BLADE EXPERT – Obrábění lopatek v CAD/CAM software Mastercam

V Mastercamu jeden z nejnáročnějších případů 5-ti osého obrábění je vytváření drah nástrojů pro turbíny, ventilátory a lodní šrouby. Tyto typy dílů s více lopatkami se používají v celé řadě průmyslových odvětví, jako jsou výroba energie, přenos energie a proudové motory. Obrábění těchto složitých tvarů obvykle vyžaduje speciální výbavu pro více os. Ovšem Mastercam Blade Expert je speciální nástroj přímo navržený pro vytváření potřebných drah nástrojů pro mnoho různých typů zařízení s více lopatkami.

V Mastercamu Blade Expert je velmi výkonná a jednoduše použitelná aplikace určená pro vytváření efektivních, hladkých drah nástrojů bez kolizí. Minimalizuje pohyby stroje jen na ty nezbytné, což vede k velice efektivním drahám nástrojů s vynikající kvalitou obráběných povrchů.

Součásti s více lopatkami mají mnoho konfigurací. Ovšem logický proces operací programu.

Blade Expert mění tyto náročné operace na rutinní postupy:

  • Odebrání materiálu mezi jednotlivými lopatkami
  • Dokončení ploch lopatek a separátorů.
  • Dokončení ploch těla turbíny.
  • Dokončení zaoblených ploch.

Rozhraní programu sleduje již zavedený standard programu Mastercam, který je použitý ve všech ostatních operacích pro víceosé obrábění. Tím je zajištěn krátký čas pro naučení všech potřebných postupů pro úspěšné dokončení obrábění.

Klíčové vlastnosti software Mastercam

  • Přesné, efektivní a hladké obráběcí postupy.
  • Automatický model polotovaru s uvažováním zamezení zbytečných pohybů nástroje mimo materiál.
  • Automatické ovládání os nástroje, pomocí kterého je zabráněno kolizím během obrábění.
  • Precizní ovládání špičky nástroje zajišťující hladké napojování a transformaci.